Hoan-gêng 歡迎

《台文通訊》是近代台文運動siōng重要ê 1份台文刊物

台文通訊

  • 《台文通訊》是1991年7--月Tēⁿ Liông-kng(鄭良光)先生tī美國Los Angeles創辦ê全台文刊物。
  • Ùi 2012年2--月開始kap《台文BONG報》合刊,號做《台文通訊BONG報》。
  • 是現此時全世界iáu有teh發行ê台文刊物siōng久長--ê。
  • 這ê網站kan-na收錄早期tī海外ê《台文通訊》,ùi 1991年ê第1期,到2006年ê第142期。

寄望台文通訊

台文通訊 全文PDF

Tâi-bûn Thong-sìn Choân-bûn PDF

No.1 ~ No.50(總編輯:Tēⁿ Liông-kng 鄭良光)

No.51 ~ No. 68(總編輯:Lí Khîn-hōaⁿ 李勤岸)

No.69 ~ No. 96(總編輯:So͘ Chèng-hiân 蘇正玄)

No.97 ~ No. 118(總編輯:Tiuⁿ Siù-boán 張秀滿)

No.119 ~ No. 142(總編輯:Ia̍p Kok-ki 葉國基)